Budowa sieci teletechnicznych i energetycznych

Wysoka jakość świadczonych usług i bagaż doświadczeń zebranych podczas realizacji niezliczonej ilości kilometrów napowietrznych i doziemnych linii telekomunikacyjnych umożliwia świadczyć Państwu solidne usługi budowy sieci teletechnicznych i energetycznych zarówno tradycyjnymi metodami rozkopowymi, jak i nowoczesną technologią bezwykopową. Dzięki szeroko zakrojonemu kontraktowi w Danii marka TELPROJMONT od 2007 roku jest rozpoznawalna również w krajach Unii Europejskiej.

Na rynku sieci teletechnicznych i energetycznych oferujemy:

  • budowę linii światłowodowych i miedzianych;
  • wykonawstwo instalacji abonenckich;
  • przeglądy, remonty i konserwację sieci napowietrznych oraz doziemnych;
  • budowę, rozbudowę i modernizację sieci energetycznych niskiego napięcia;
  • wykonawstwo przyłączy energetycznych;
  • budowę sieci oświetlenia ulicznego.